In English

Autonom informationsinhämtning av rörliga objekt med quadcopter

Sam Halali ; Niklas Ohlsson ; Anna Samuelsson ; Patrik Wallin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-01-04. Den ändrades senast 2017-01-04

CPL ID: 246637

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek