In English

eNursing in an elderly home

Bea Bengtsdotter
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX067/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-01-04. Den ändrades senast 2017-01-04

CPL ID: 246630

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek