In English

Förbränning av biogas/metan i en EcoMarathonmotor

Dan Andersson ; Felix Eriksson ; Henrik Karlsson ; Niklas Axelsson ; Björn Steinwall Jivenberg ; Anton Stenstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676; 2016:04, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Denna rapport beskriver utvecklingsarbetet for att konvertera en Honda GX35 bensinmotor till metangasdrift. Motorn ar avsedd att i framtiden anvandas i ingenjorstavlingen Shell Eco-marathon, som gar ut pa att kora ett fordon langsta mojliga stracka pa en given mangd bransle. For att gora det mojligt att kora motorn pa metan ersattes forgasaren med en gasinjektor fran Ecotrons. Denna monterades i ett insugsror konstruerat av projektgruppen. Ett nytt svanghjul utrustat med tolv magnetiska avlasningspunkter, som mojliggjorde mer noggrann detektering av vevaxelns position, konstruerades och tillverkades. En sensor monterades aven pa kamdrevet i syfte att kunna mata dess position. Originalavgassystemet byttes ut mot ett nykonstruerat med plats for lambdasond. Tillsammans med styrsystemet KATLA, utvecklat i ett tidigare kandidatarbete pa Chalmers, mojliggjorde dessa komponenter detaljerad styrning av tandning och bransleinsprutning samt matning av luft- bransleforhallandet. I syfte att kunna testa motorn med en last konstruerades en bromsanordning. En moped inforska ades, vars vaxellada och bakbroms anvandes for att vaxla ned och bromsa metangasmotorns utgaende axel. Metangasmotorns nykonstruerade svanghjul kopplades via en vibrationsdampande gummiskiva och en staladapter till mopedmotorns svanghjul. Mopedens bakhjul lyftes fran marken med en stallning och lats rotera fritt. Pa sa vis kunde metangasmotorns last kontrolleras via mopedens bakbromspedal. Eftersom metangas inte fanns tillgangligt for projektgruppen testkordes motorn istallet med gasol, som ar ett annat gasformigt bransle. Innan provstarten mattes volym odet genom injektorn och mass odet beraknades sedan. Detta anvandes for att stalla in bransleparametrarna i styrsystemet. Efter justeringar vid forsta provstarten gick motorn jamnt.Publikationen registrerades 2017-01-02.

CPL ID: 246586

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek