In English

Flödessimulering av livsmedelsproduktion; Ingemar Johansson i Sverige AB

Flow simulation of food production; Ingemar Johansson i Sverige AB

Caroline Johansson ; Anders Ingvarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-12-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 24646

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek