In English

Exploring Multimodality and Natural Interaction in a Driving Context

Jesper Lundgren ; Lei Tang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-12-20.

CPL ID: 246384

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek