In English

Monteringslösning för parallellförflyttande mittdörrar för stadsbuss.

Mounting solution for parallel opening bus doors for mid section entrance for city buses.

Robin Bergman ; Madelen Schelin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2015. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 125/2015, 2015.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-12-16.

CPL ID: 246179

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek