In English

Targetless extrinsic calibration of vehicle-mounted lidars

Christoffer Gillberg ; Kristian Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX097/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-12-15. Den ändrades senast 2016-12-15

CPL ID: 246136

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek