In English

Visual odometry for road vehicles using a monocular camera

Henrik Berg ; Raman Haddad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX105/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-12-15. Den ändrades senast 2016-12-15

CPL ID: 246134

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek