In English

Utveckling av en Dynamisk Händelsemotor

Tobias Edvardsson ; Marcus Flyckt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 42 s.
[Examensarbete på grundnivå]

När ett företag växer och fler och fler system skapas och integreras i dess systemmiljö uppkommer det ett behov av att centralisera och standardisera hanteringen av olika händelser kopplade till företaget eller dess system. Denna rapport har undersökt det använda och beprövade fenomenet ’Business Rules Engine’ och därifrån tagit inspiration för att utveckla en ny regelstyrd händelsemotor. Motorn som tagits fram är enkel att använda, utforma och anpassa efter företagets eller andra specifika behov. Den erbjuder ett enkelt sätt att koppla händelser till beteenden. Beteendena definieras i valfritt programmeringsspråk och kan styras med villkorssatser, även dem skrivna i godtyckligt programmeringsspråk. Det har även genomförts en undersökning kring de problem som finns i att exekvera externa kommandon från C++-kod, och tagits fram förslag på hur dessa kan motarbetas. För att underlätta framtagningen av en prototyp har även ett grafiskt webbaserat gränssnitt utvecklats. Detta för att underlätta hanteringen av den data som bearbetas av händelsemotorn.

Nyckelord: händelsemotor, skriptexekvering, regelstyrd, dynamisk, centraliserad, business rules.Publikationen registrerades 2016-12-14. Den ändrades senast 2016-12-14

CPL ID: 246093

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek