In English

Velocity planning approach for autonomous vehicles

Abhiram Rahatgaonkar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX102/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-12-07. Den ändrades senast 2017-01-09

CPL ID: 245936

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek