In English

Segmentation of the left ventricle of the heart in 2D ultrasound images using convolutional neural networks

Elvin Alcevska
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX093/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-12-07. Den ändrades senast 2016-12-07

CPL ID: 245935

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek