In English

Tracking, monitoring and feedback of patient exercises using depth camera technology for home based rehabilitation

Anna Ridderstolpe
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX101/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-12-07. Den ändrades senast 2016-12-07

CPL ID: 245934

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek