In English

Dynamic modeling and control strategies for shimmy in aircraft landing gears

Tonghui Zhang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX103/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-12-07. Den ändrades senast 2016-12-07

CPL ID: 245932

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek