In English

Distributed mapping using visual SLAM

Alexander Hederstaf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX095/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-12-07.

CPL ID: 245927

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek