In English

Dynamic Beta Estimation in Volatile Markets

Ludvig Vikström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-12-06.

CPL ID: 245900

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek