In English

Evaluation of Normalization Methods for Metagenomic Data

Mikael Wallroth
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-12-06. Den ändrades senast 2016-12-14

CPL ID: 245898

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek