In English

Overcoming limitations in life cycle assessment of bio-based products

Charlotte Isaksson ; Jesper Gustavsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-12-02. Den ändrades senast 2016-12-02

CPL ID: 245800

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek