In English

Pricing in the Swedish home appliances industry

Linnea Harrysson ; Filip Rawecki
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:107, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-12-02. Den ändrades senast 2016-12-02

CPL ID: 245799

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek