In English

Remote Control of an AGV - Development of a User Interface for Automated Vehicles

Johanna Turesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-12-01. Den ändrades senast 2016-12-02

CPL ID: 245763

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek