In English

Convolutional networks for traffic sign classification

Federico Zanetti
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX096/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-11-30. Den ändrades senast 2016-11-30

CPL ID: 245747

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek