In English

Steel-Sandwich Elements in Long-Span Bridge Applications

EMMANOUIL ARVANITIS ; EVGENIOS PAPADOPOULOS
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: steel sandwich, orthotropic, plates, bridge deckPublikationen registrerades 2016-11-30. Den ändrades senast 2016-11-30

CPL ID: 245746

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek