In English

Investigating an iterative method for tuning decentralised PI-controllers in TITO systems

Andreas Gustavsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX059/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-11-29. Den ändrades senast 2016-11-29

CPL ID: 245726

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek