In English

Multi-target threat assessment for autonomous emergency braking

Andreas Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX065/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-11-29. Den ändrades senast 2016-12-06

CPL ID: 245725

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek