In English

Cooperative collision avoidance strategies at intersections

Arun Shenbaga Priyan Vijayan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX099/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-11-29. Den ändrades senast 2017-01-09

CPL ID: 245723

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek