In English

Electromyography analysis by classification complexity estimation - A study of the complexity of myoelectric pattern recognition

Niclas Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX078/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-11-29. Den ändrades senast 2016-11-29

CPL ID: 245722

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek