In English

Stadsutvecklingsmallen - Ett verktyg för att utveckla stadsdelar

The urban development template - A tool for developing urban areas

OVE VIKLUND ; JOHAN LORD
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-11-29. Den ändrades senast 2016-11-29

CPL ID: 245721

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek