In English

Livscykelanalys – En jämförelse mellan nyinstallation och modernisering av hissar

Robin Selander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1652-9901; 2016:06, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-11-25. Den ändrades senast 2016-11-25

CPL ID: 245615

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek