In English

Digital Wood - Design & fabrication of a full-scale exhibition structure in plywood

Oscar Grillkvist ; Viktoria Henriksson ; Emil Poulsen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-11-23. Den ändrades senast 2016-11-23

CPL ID: 245581

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek