In English

the sight of SILENCE - in search for a pause in the urban commotion

Sara Bärling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-11-23. Den ändrades senast 2016-11-23

CPL ID: 245580

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek