In English

Analysis of engine tuning for optimum waste heat recovery power

Analysis of engine tuning for optimum waste heat recovery power

Oskar Davidsson ; Oskar Grön
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 41 s.
[Examensarbete på grundnivå]