In English

Spelbaserad lärplattform. Kan spelifiering av en högskolekurs öka studenters motivation inom skolan?

Tobias Andersen ; Emilia Nilsson ; Alex Tao ; Joel Tegman ; Niklas Tegnander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 70 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Denna rapport beskriver framtagningen av en webbapplikation vars syfte är att öka engagemang för studier vid högskolan. Det är vanligt att engagemanget hos studenter vid högskolan varierar beroende på vilka kurser de läser. Med lågt engagemang finns det risk att skolarbetet påverkas negativt. Projektets mål är att försöka hitta ett sätt att få studenter att känna sig mer engagerade till studier med hjälp av konceptet spelifiering.

När webbapplikationen utvecklats utfördes ett användbarhetstest för att undersöka hur intuitiv den var att interagera med. Vid testerna tydliggjordes vissa brister med designen, vilket försvårade utvärderingen av spelifiering som koncept. För att bättre undersöka hur väl applikationen underbygger och ökar engagemang hade en längre period av utvärdering behövts. Optimalt hade varit att följa studenter som använder applikationen medan de studerar. Baserat på testresultaten finns dock indikationer på att spelifiering har potential inom lärandet.

Nyckelord: Spelifiering, Motivation,Webbapplikation, Speldesign, Self-Determination Theory, Student, Matematisk StatistikPublikationen registrerades 2016-11-22. Den ändrades senast 2016-11-22

CPL ID: 245527

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek