In English

En designorienterad studie av utmaningar vid utveckling av en affärsidé till en digital tjänst

Oscar Brannestam ; Hampus Dahlin ; Marcus Trigell ; Erik Jodlovsky
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 70 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

I rapporten redovisas utvecklingsprocessen av en affärsmodell tillsammans med dess applikation. Detta i syfte av att undersöka de utmaningar som uppstår vid utvecklingen av en affärsidé till en digital tjänst. Affärssidén härstammar från företaget Swedspot AB och syftar till att hjälpa privatpersoner att hitta pålitliga hantverkare. För att besvara rapportens syfte användes metoderna Design Thinking och Lean startup i kombination. Genom att använda dessa metoder gick det att iterativt arbeta fram en målgruppsanpassad mjukvaruprototyp.

Det som framkom av utvecklingsprocessen var tre huvudsakliga utmaningar. Den första utmaningen i studien var att få förståelse för affärsidén och hur den bör utvecklas på bästa sätt. Vidare påträffades svårigheten att knyta samman två olika kompetensområden med varandra. Den tredje utmärkande utmaningen var att få förståelse för det ömsesidiga beroende som finns mellan en applikation och dess affärsmodell. Utöver detta utvecklades ett flertal förslag på mjukvaruprototyper för att slutligen resultera i en lättanvänd och självförsörjande prototyp.

Av utmaningarna framkom att det är önskvärt att visualisera det ömsesidiga beroendet mellan en affärsmodell och en applikation. På så sätt erhålls förståelse för utvecklingen i sin helhet och gör det därmed lättare att utveckla en affärsidé. Därav skapades Application Canvas som är ett verktyg tänkt att användas i samband med Business Model Canvas. Genom att använda dessa kanvaser i kombination kan ett team med delad kompetens få ökad kännedom om utvecklingen i sin helhet och därmed styra utformandet av en affärsidé i rätt riktning.

Nyckelord: Affärsmodeller, Applikationsutveckling, Design Thinking, Lean Startup, UtmaningarPublikationen registrerades 2016-11-22. Den ändrades senast 2016-11-22

CPL ID: 245515

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek