In English

Computer Game with Fluids Animation. Designing and implementing a computer game using interactive fluid dynamics

Eric Bjuhr ; Fredrik Enetorp ; Per Ljung ; Olle Svanström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-11-22.

CPL ID: 245506

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek