In English

Virtual Reality Car Driving Simulator

Anthony Rizk Gustavsson ; Filip Granqvist ; Jim Bengtsson ; Manne Engelke ; Rasmus Lorentzon ; Robin Sveningson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 72 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Många företag och högskolor i Göteborgsområdet arbetar på olika sätt med biltillverkning. Dessa företag och högskolor kan uppleva problem när de testar nya koncept för bilar eller då de testar befintlig teknologi. Dessa tester utförs ofta i simulatorer och svårigheterna i processen kan vara att simulatorn är dyr eller att simulatorn inte är tillräckligt verklighetstrogen. Målet med detta projekt var att skapa en realistisk bilsimulator som använder Virtual Reality, och testa om denna teknologi kan användas för att skapa en mer realistisk testprocess, eller jämförbar realism till väsentligt lägre pris, för bilindustrin.

Slutresultatet av detta projekt är en simulator med en realistisk känsla till en relativt låg kostnad, som använder Virtual Reality och ett enkelt bilgränssnitt. Vårt projekt illustrerar hur kommersiell Virtual Reality kan spela en stor roll i bilars framtida testprocess. Den simulator vi tillverkat utgör en bra grund som kan vidareutvecklas för att kunna användas i testprocessen.

Denna rapport diskuterar huruvida VR kan användas i bilindustrins testprocess samt processen för att komma fram till detta. Den beskriver också simulatorns slutgiltiga funktionalitet, processen bakom skapandet av simulatorn och intressanta vidareutvecklingar.

Nyckelord: Virtuell Verklighet, Bilsimulator, Unreal Engine, VR-HMDPublikationen registrerades 2016-11-22. Den ändrades senast 2016-11-22

CPL ID: 245497

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek