In English

Conceptual high-rise design - A design tool combining stakeholders and demands with design

Johanna Riad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2016:62, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-11-18. Den ändrades senast 2016-11-18

CPL ID: 245349

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek