In English

Eciton - Ett mjukvarusystem för koordinering och schemaläggning av artisttransporter under musikfestivaler och event

Patrick Franz ; Oskar Jiang ; Simon Nielsen ; Andreas Pegelow ; Erik Pihl ; David Ådvall
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 67 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Denna rapport beskriver utvecklingen av Eciton, ett mjukvarusystem för koordinering och schemaläggning av transporter under musikfestivaler och event. Systemet består av en webbapplikation för koordinatorer, en mobilapplikation för chaufförer samt en automatisk schemaläggare. Resultatet av det som genereras av schemaläggaren är användbara scheman för arbetspass och körningar som framställts snabbare än vad som kan åstadkommas manuellt. Lösningen tas fram med hjälp av SAT-lösare och egenskapade algoritmer. Systemet är en prototyp som med endast få tillägg kan användas av företag i branschen.

Koordinering och schemaläggning är svåra uppgifter som kräver mycket tid och energi och involverar många människor. Det finns liknande logistikprogram, till exempel för åkerier eller taxi men inget av dessa passar det arbetssätt som efterfrågas i den aktuella branschen. Det är denna efterfrågan på marknaden som Eciton syftar till att tillfredsställa.

Nyckelord: schemaläggning, koordinering, SAT, transport, mjukvarusystem, webbapplikation, mobilapplikationPublikationen registrerades 2016-11-15. Den ändrades senast 2016-11-15

CPL ID: 245171

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek