In English

Methods to Integrate Components in Vehicle Projects - An analysis of how Volvo Truck Corporation integrates Engine and Transmission projects in Vehicle projects

Ola Dawidson ; Fredrik Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1999. 70 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2451

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek