In English

INFORMAL - Designing an unconventional public space using sound

Anton Samsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-11-11. Den ändrades senast 2016-11-11

CPL ID: 245068

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek