In English

Managing Sustainability Integration in Innovation Projects. A study of strategy implementation for product development companies

Elif Özpekmezci
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2016:108, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-11-10. Den ändrades senast 2016-11-10

CPL ID: 245023

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek