In English

Volvo within reach - Investigating the user experience of Volvo On Call and exploring opportunities for future development

Jennie Berggren ; Frida Hagelberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-11-10. Den ändrades senast 2016-11-10

CPL ID: 245020

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek