In English

Leadership at Chicago Rawhide - How to motivate, encourage and reward employees at the engineering department at the Elgin facility

Pernilla Edlund ; Hans Isoniemi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2450

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek