In English

Assessment of simulation codes for offshore wind turbine foundations

Halici Ömer Faruk ; Hillary Mutungi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Offshore wind energy, Simulation codes, Wind turbine, FoundationsPublikationen registrerades 2016-11-09. Den ändrades senast 2016-11-09

CPL ID: 244969

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek