In English

Designed Experiment of Textile Reinforced Green Concrete

IHSAN AL KHAZAALI
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Textile reinforced concrete, basalt, carbon, green concrete, slag,hypotheses testing, factorial experiment.Publikationen registrerades 2016-11-08. Den ändrades senast 2016-11-08

CPL ID: 244956

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek