In English

Cost and Environmental Benefits of Fatigue Enhancement of Bridges - A Case Study of a Highway Bridge

GUÐRÚN MARÍA GUÐJÓNSDÓTTIR
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Fatigue, Structural Steel, Highway Bridges, Post Weld Treatment, High,Frequency Mechanical Impact Treatment, Life Cycle Assessment, Life Cycle Cost.Publikationen registrerades 2016-11-08. Den ändrades senast 2016-11-08

CPL ID: 244925

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek