In English

Production design and requirements definition for a workshop - the case of bearing refurbishment within SKF Railways

Anders Ekebergh ; Sven Kjellström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003. 118 s. Rapport - Institutionen för arbetsorganisation, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1402-5620, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 2449

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek