In English

Neural networks for collision avoidance - Preliminary investigations of training neural networks using deep Q-learning and genetic algorithms for active safety functions

Jonathan Leiditz Thorsson ; Olof Steinert
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX076/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-11-07. Den ändrades senast 2016-11-07

CPL ID: 244867

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek