In English

Evaluating IPv6 connectivity for Bluetooth low energy and IEEE 802.15.4

Patrik Trelsmo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX071/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-11-07. Den ändrades senast 2016-11-07

CPL ID: 244864

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek