In English

Smartphone based automatic incident detection algorithm and crash notification system for all-terrain vehicle drivers

Gabriel Matuszczyk ; Rasmus Åberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX073/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-11-07. Den ändrades senast 2016-11-07

CPL ID: 244861

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek