In English

Development of a motion tracking algorithm using a non-depth sensing camera to assist in rehabilitation of stroke and COPD patients

Henrik Fransson ; Tobias Petrén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX088/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]