In English

Sensitivity-based gradients for parameter estimation in nonlinear mixed effects models with deterministic and stochastic dynamics

Helga Kristin Olafsdottir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX072/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-11-07. Den ändrades senast 2016-11-07

CPL ID: 244846

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek